Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

De residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art richt zich op onderzoek en productie. Een inhoudelijke link met lokale thema’s is aanbevolen. De kunstenaars kunnen hun werk tonen in het kunstencentrum of in partnergalerijen in Warschau en kunnen deelnemen aan discussieplatforms, lezingen, enz.


Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • Profiel resident: de resident heeft een concreet project en wil hier onder begeleiding aan werken.


Wanneer

Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art duurt 3 maanden, van 1 maart tot 31 mei.


Financiële tussenkomst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet een stipendium van 1.000 euro per maand en 3.000 euro materiaalkosten.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art zijn:

  • kwaliteit van het werk
  • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 september 2018


CCA